Category Archives: NOTÍCIES

L’obra de la carretera general és imminent

El jutge de Palma ha desestimat la petició de paralitzar les obres de la carretera fins que no hi hagi sentència. A la pràctica, això vol dir que les màquines podran començar a actuar en les pròximes setmanes.

Com és sabut, el GOB va interposar un contenciós contra el projecte d’actuació en el tram de Maó a Alaior de la carretera general, al·legant una sèrie de defectes en la tramitació. Amb el temps habitual dels jutjats, és difícil que hi pugui haver sentència abans d’un o dos anys.

Per intentar evitar la possible situació de tenir una sentència favorable al GOB d’aquí un o dos anys, però trobar-nos amb les obres ja fetes, es va fer també la sol·licitud al jutge de paralitzar el projecte de manera cautelar.

L’objectiu era evitar els fets consumats i guanyar temps per poder buscar un acord amb el Consell que reduís l’impacte que el projecte preveu en aquests moments, especialment en les rotondes de dos pisos que s’han projectat vora Biniai (veure foto), al creuer d’Alcaidús i a l’Argentina.

Però aquesta petició no ha estat estimada. La resolució judicial que ara ha sortit  -anomenat Auto- no equival a la sentència, o sigui que el fons del tema no s’ha resolt. Però és evident que s’ha perdut l’oportunitat d’evitar fets irreversibles.

El Consell Insular va adjudicar l’obra a la UTE formada per Dragrados i Antonio Gomila S.A. Les darreres informacions apunten que les màquines podrien començar a operar a finals d’abril.

Per aquest dissabte, dia 29, a les 18 hores, el col·lectiu Així No, ha convocat una concentració contra les macrorotondes a la Plaça del Carme de Maó.

IMMINENT DESASTRE ECOLÒGIC a MENORCA

L’anunci d’Autoritat Portuària d’iniciar aquest mes de març el dragatge i posterior abocament al mar dels fangs del port de Maó, és un error històric.Ja va ser una equivocació difícil d’oblidar el fet de permetre abocaments industrials directes al port, en els anys 60 i 70. Però que s’usin els recursos actuals per tornar tirar els fangs contaminats al mar, en tost d’aprofitar per procedir a la descontaminació, és un gest de greu irresponsabilitat de les actuals institucions públiques.Diferents estudis realitzats per mesurar el nivell de contaminació adverteixen d’importants concentracions de mercuri, plom i d’altres metalls pesants. Autoritat Portuària va encarregar el seu propi estudi però va deixar sense analitzar la meitat de la zona que es vol dragar. Entre les àrees que no s’han inclòs, hi ha la zona que en 2009 figurava com a més contaminada.El lloc on es volen abocar els fangs es troba a un milla de s’Algar, en el litoral de Sant Lluís. Autoritat Portuària havia anat dient que es tractava d’una zona degradada, que ja havia rebut abocaments anteriors. Però la filmació realitzada per Oceana va demostrar que és un ecosistema en bon estat, amb hàbitats protegits i que alberguen espècies protegides.La proximitat a la costa farà inevitable que les parts fines, que són les que alberguen més contaminació, arribin fàcilment a les zones de bany. Així mateix, les afectacions dels contaminants sobre el peix i el marisc també semblen garantides.Convé recordar que un estudi de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) fet en 2003 va detectar altes concentracions de mercuri en el 62 % de les mostres de tauró i en el 54 % de peix espasa. Aquest estudi es va amagar als ciutadans durant 8 anys, fins que Oceana el va aconseguir per la via judicial.El mateix IEO va advertir, en relació als dragats de Maó, que els metalls pesants no es degraden i que es van concentrant a mesura que ascendeix la cadena tròfica, de tal forma que es poden magnificar fins a 10 vegades les concentracions que hi ha en el medi.Però tots els advertiments han estat sistemàticament ignorats per Autoritat Portuària (i la resta d’institucions públiques que haurien pogut actuar). Al final, es trobam, una vegada més, amb una obra desmesurada (el dragat de 200.000 m3) que es tradueix en 2 milions d’euros que arriben a una gran constructora.-Article del GOB MenorcaÀrea aproximada de l'abocament, previst pel 20 de marçL’ organizació ecologista Oceana va remetre a finals de febrer a la seu de Paris de la UNESCO, responsable de les Reserves de la Biosfera, una denúncia al projecte. ( més informació aquí).

Des d’internet s’ha iniciat una campanya de recollida de  signatures per provar d’aturar l’abocament. Pots signar aquí

A l’ illa diversos col·lectius ciutadans s’han mobilitzat per denunciar la situació, sense que de moment les institucions hagin fet marxa enrere a l’abocament.

Dissabte passat 16 de març va haver-hi una manifestació a Maó que va acabar enfront d’Autoritat Portuària i el dilluns 18 es va assistir al ple de l’ajuntament de Sant Lluís (dins  l’Agenda21) per denunciar l’imminent abocament contaminat a les nostres costes.

Per al DIMECRES 20 de març, s’ha convocat una concentració davant l’Autoritat Portuària, a les 12:30 h. En vista que no ha estat possible concertar una reunió amb Autoritat Portuària, s’ha convocat una concentració a les 12:30 h davant les oficines del port de Maó. La idea és recolzar des del carrer mentre se celebra la reunió entre les associacions de vesins de la costa de Sant Lluís, l’Ajuntament de Sant Lluís i Autoritat Portuària.

Informació actualitzada

https://www.facebook.com/pages/Menorca-Reserva-de-la-Billetera/264527236940161
http://aixinomenorca.wordpress.com/
 

Articles sobre el projecte

Video del GOB explicant el projecte:

http://www.gobmenorca.com/video-xerrada-sobre-la-problematica-dels-fangs-del-port-de-mao

Noticies relacionades a altres mitjans:

http://oceana.org/es/eu/prensa-e-informes/comunicados-de-prensa/oceana-reclama-a-la-autoridad-portuaria-que-demuestre-que-cumple-con-el-convenio-de-lhttp://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/decia-oposicion-lodos-estan-contaminados-puede-consentir-viertan-mar.htmlhttp://www.menorca.info/menorca/468482/movimiento/vertido/recurre/consell/frenarlo
http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/sant-lluis-rechaza-punto-vertido-lodos-mao-ante-riesgo-contaminen-costa.html
http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2013/03/el_port_de_mao_abocara_200_000_m3_de_llots_contaminats_amb_mercuri_plom_i_coure_a_la_costa_de_menor_34596.php
http://www.dredgingtoday.com/2013/03/05/spain-minorcan-project-under-fire/
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-informe-oficial-desaconseja-dragado-puerto-mahon-20130130143022.html

 
no a l-abocament

INMINENTE DESASTRE ECOLÓGICO EN MENORCA

NO a l'abocament!El anuncio de Autoritat Portuària de iniciar este mes de marzo el dragado y posterior vertido al mar de los lodos del puerto de Mahón, es un error histórico.

Ya fue una equivocación difícil de olvidar el hecho de permitir vertidos industriales directos al puerto, en los años 60 y 70. Pero que se usen los recursos actuales para volver echar los lodos contaminados al mar, en vez de aprovechar para proceder a la descontaminación, es un gesto de grave irresponsabilidad de las actuales instituciones públicas.

Diferentes estudios realizados para medir el nivel de contaminación advierten de importantes concentraciones de mercurio, plomo y otros metales pesados. Autoritat Portuària encargó su propio estudio pero dejó sin analizar la mitad de la zona que se quiere *dragar. Entre las áreas que no se han incluido, hay la zona que en 2009 figuraba como más contaminada.

El lugar donde se quieren abocar los lodos se encuentra a un milla de s’Algar, en el litoral de Sant Lluís. Autoritat Portuària había ido diciendo que se trataba de una zona degradada, que ya había recibido vertidos anteriores. Pero la  filmación realizada por Oceana demostró que es un ecosistema en buen estado, con hábitats protegidos y que albergan especies protegidas.

La proximidad a la costa hará inevitable que las partes finas, que son las que albergan más contaminación, lleguen fácilmente a las zonas de baño. Asímismo, las afectaciones de los contaminantes sobre el pescado y el marisco también parecen garantizadas.

Conviene recordar que un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO) hecho en 2003 detectó altas concentraciones de mercurio en el 62 % de las muestras de tiburón y en el 54 % de pez espada. Este estudio se escondió a los ciudadanos durante 8 años, hasta que Oceana lo consiguió por la vía judicial.

El mismo IEO advirtió, en relación a los dragados de Maó, que los metales pesados no se degradan y que se van concentrando a medida que asciende la cadena trófica, de tal forma que se pueden magnificar hasta 10 veces las concentraciones que hay en el medio.

Pero todas las advertencias han sido sistemáticamente ignoradas por Autoritat Portuària (y el resto de instituciones públicas que habrían podido actuar). Al final, nos encontramos, una vez más, con una obra desmesurada (el dragado de 200.000 m3) que se traduce en 2 millones de euros que llegan a una gran constructora (Sacyr).

-Artículo de GOB Menorca

Àrea aproximada de l'abocament, previst pel 20 de març

Àrea aproximada de l’abocament, previst pel 20 de març

La organización ecologista Oceana remitió a finales de febrero en la sede de Paris de la UNESCO, responsable de las Reservas de la Biosfera, una denuncia al proyecto. ( más información aquí).

En la isla diversos colectivos ciudadanos se han movilizado para denunciar la situación, sin que de momento las instituciones  hayan dado marcha atrás al vertido.

El pasado sábado 16 de marzo hubo una manifestación en Maó que acabó frente a la Autoridad Portuaria y el lunes 18 se asistió al pleno del ayuntamiento de Sant Lluís (dentro de l’Agenda 21) para denunciar el inminente vertido contaminado en nuestras costas.

Para el MIÉRCOLES 20 de marzo, se ha convocado una concentración ante Autoritad Portuària, a las 12:30 h

En vista que no ha sido posible concertar una reunión con Autoritad Porturia, se ha convocado una concentración a las 12:30 h ante las oficinas del puerto de Maó. La idea es apoyar desde la calle mientras se celebra la reunión entre las asociaciones de vecinos de la costa de Sant Lluís, el Ayuntamiento de Sant Lluís y Autoritat Portuària.

Información actualizada en FB:

https://www.facebook.com/pages/Menorca-Reserva-de-la-Billetera/264527236940161

Noticias relacionadas:

http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/sant-lluis-rechaza-punto-vertido-lodos-mao-ante-riesgo-contaminen-costa.html
http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/sant-lluis-rechaza-punto-vertido-lodos-mao-ante-riesgo-contaminen-costa.html

Noticia en otros medios:
http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2013/03/el_port_de_mao_abocara_200_000_m3_de_llots_contaminats_amb_mercuri_plom_i_coure_a_la_costa_de_menor_34596.php http://www.dredgingtoday.com/2013/03/05/spain-minorcan-project-under-fire/ http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-informe-oficial-desaconseja-dragado-puerto-mahon-20130130143022.html

Video del GOB explicando el proyecto:

http://www.gobmenorca.com/video-xerrada-sobre-la-problematica-dels-fangs-del-port-de-mao

no a l-abocament

Seguim demanant la DIMI$$IÓ d’Huguet!

El passat dilluns dia 28, es va fer una segona acció de protesta al Ple del Consell Insular per demanar la dimissió del conseller d’ordenació del territori, Cristobal Huguet.

Com ja va succeir després de l’acció del passat 23 d’abril, Huguet  va exigir amb to  crispat que s’identifiquessin les persones que es reivindicaven, una mostra més del tarannà antidemocratic d’aquest sinistre personatge de l’escena política.
 

 

Noticia en premsa:

Un grupo de ciudadanos pide la dimisión del conseller de Ordenación del Territorio

La contratación del asesor del PTI crispa el debate en el Consell
 

desVARIANT A FERRERIES

La variant de Ferreries ofereix un sentiment agredolç a la gent sensibilitzada pels temes ambientals. Significa una transformació de territori molt gran, al temps que obre la porta a incorporar enfocaments nous en la intervenció a les carreteres. Ara que s’inaugura, és un bon moment per recordar la història d’aquest projecte i el treball que s’hi ha fet.

Durant molts anys, diferents col·lectius de Ferreries van impulsar una campanya per demanar un “desviament”, que disminuís el perill derivat del pas de la carretera general per dins el poble. Va ser bàsicament una activitat de reivindicació, no exempta en ocasions d’intencionalitat política, originada en els anys que es van produir accidents.

La reivindicació no es va acompanyar d’un treball de propostes, en entendre que això era una qüestió tècnica. I quan, en 2002, el Govern Balear va plantejar 4 opcions de projecte, hi havia poca capacitat social de sospesar cadascuna de les possibles alternatives.

El GOB va analitzar les variables del govern (totes passaven pel nord) i va proposar que s’estudiassin també alternatives pel sud, que no afectaven a cap terreny protegit en aquells moments i que aprofitaven bona part de l’actual carretera des Migjorn. Alguns comerciants també van advertir del potencial problema de baixada de vendes si s’allunyaven molt els vehicles del poble. Però qualsevol opinió era vista com un intent de retardar una solució que semblava albirar-se després d’anys d’espera.

Aquest fet, sumat a la proximitat d’eleccions (amb una dreta que apostava per desdoblar i una esquerra temorosa de frenar una reivindicació social) va acabar imposant la teoria de “que ho facin com vulguin, però que ho facin”. Eren temps de vaques grasses, i finalment es va aprovar el projecte més car i més impactant.

Són devers 4’5 Kms de nova carretera, que passa en un 35 % per Àrea Natural d’Especial Interès i en un 27% per Àrea Natural d’Interès Territorial. O sigui, que més de la meitat afecta a terrenys que en el seu dia es van considerar d’alt valor natural o paisatgístic. Sens dubte, una de les majors transformacions dels darrers temps. SEGUEIX LLEGINT l’article del GOB

Notícies TARDOR 2011

ECOLOGISME IRRESPONSABLE

UH 24/10/11

http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/la-apuesta-del-gob-una-carretera-sin-terceros-carriles-y-con-arcenes-mas-amplios.html

Si algú que llegís aquesta notícia no sabés què és el GOB, podria arribar a pensar que es tracta d’una associació de seguretat vial o alguna cosa semblant, a tenor dels motius que troba per no fer un 3er carril.

Resulta realment curiós que un grup ecologista no trobi altres arguments per oposar-se a aquestes obres que la seguretat i que proposi, com a alternativa, un altre tipus d’ampliació (la dels vorals). Tot plegat és una demostració més de la línia d’actuació que segueix darrerament aquesta organització.

Sense negar que el GOB fa una tasca encomiable: educació ambiental, centre de recuperació de fauna, custòdia agrària, viver de plantes autòctones,… el cert és que ja fa estona que ha deixat de fer una oposició real, efectiva i al carrer. En els darrers anys només ha exercit una oposició de paraula, mancada d’una acció  compromesa i activa, com s’ha pogut veure davant projectes tan impactants pel mediambient com el dic de Ciutadella.

Sortosament per la nostra illa no sempre ha estat així: el GOB, anys enrera, aconseguí aturar projectes com les urbanitzacions de Trebaluger, Binimel·là o s’Albufera des Grau entre molts  d’altres, movilitzant milers de persones i encarant-se a processos judicials. Potser pensen que aquesta forma de lluita està passada de moda o que és inefectiva o… potser no volen enfrontar-se cara a cara amb les institucions de les que, en certa manera, ja en formen part.

Seria motiu de molta alegria per les persones que no volem viure a una Menorca destruida pel ciment i la massificació turística, que una organització amb tanta història i implantació com el GOB es posés les piles i reprengués la via de l’acció directa, que tants bons resultats va donar; i, gràcies a la qual, l’illa segueix conservant una identitat tan lligada a la natura.

SI EXISTÍS UNA DEMOCRÀCIA REAL, LA AUTÈNTICA MAJORIA TINDRIA VEU

UH 21/11/11

UH 21/11/11

http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/mas-de-30-000-electores-menorquines-no-votaron-a-ningun-partido-politico.html

ALTERNATIVES AL DISCURS ÚNIC

UH 30/11/11

AFORTUNADAMENT EN LES COSES REALMENT IMPORTANTS SEMBLA QUE NO ARRIBEN LES RETALLADES

UH 30/11/11

http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/mao-gasta-61-000-euros-en-un-belen-gigante-y-luces-de-navidad-y-reserva-tres-barcos-para-los-reyes.html

GRAN JORNADA REIVINDICATIVA A MENORCA, per un canvi global

Recordem que a les passades eleccions del 22 de  maig 2011 al Consell Insular, un 50,37% del cens  (32312 persones) no van votar per cap partit polític dels que es presentaven.

UH 16/10/11
UH 16/10/11

http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/menorca-se-une-al-cambio-global.html

VINGA! A VEURE SI EL PRÒXIM AGOST ARRIBEM A 500.000 PERSONES SOBRE L’ILLA, 300.000 IOTS AMUNT I AVALL I 10.000 COTXES A L’APARCAMENT DE MITJANA!!

http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/nuevo-record-historico-de-personas-sobre-menorca-el-10-de-agosto-fueron-196-204.html

Menorca, 12.12.11

http://www.menorca.info/menorca/452691/carga/soportan/playas/crece/ciento/anos

http://www.obsam.cat

A AQUEST PAS, L’ILLA “NO DARÁ PARA MÁS”  

UH 23/10/11

http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/el-consell-agiliza-la-ampliacion-de-es-mila-para-abrirla-en-un-ano-el-vertedero-no-da-para-mas.html

GENERAR POLEMIQUES ABSURDES, UNA VELLA TÈCNICA PER DESVIAR L’ATENCIÓ CIUTADANA DEL QUE ÉS IMPORTANT

UH 24.10.11

http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/el-ajuntament-de-mao-censura-el-actual-toponimo-de-la-ciudad-y-no-dejara-votar-por-el-en-la-consulta.html

HOTELS DE LUXE I CAMPS DE GOLF, SOLUCIÓ MÀGICA A LA “CRISI”

Menorca, 8.12.11

http://www.menorca.info/menorca/452553/propiedad/olivaret/vell/reactiva/proyecto/golf/ciutadella

UH, 14.10.11

http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/ciutadella-pide-que-no-se-privatice-el-puerto-y-se-abre-a-un-campo-de-golf-con-plazas-hoteleras.html

UH, 15.10.11

http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/un-grupo-inversor-recupera-el-proyecto-para-construir-un-hotel-de-lujo-en-sa-punta-de-mao.html

Menorca, 21.10.11

http://www.menorca.info/menorca/450780/plan/especial/frena/hotel/palacio/cas/comte

%d bloggers like this: